Pregrada

Pregrada s stransko višino 30 mm za ločevanje in namestitev kablov znotraj enega nosilca (kabelski pladenj)

Vrsta Višina Dolžina Pakiranje Koda članka
mm mm kom PL
P PNK 30 2M PL 30 2000 10 10030001
P PNK 30 3M PL 30 3000 10 10030002