Fork plus

Vilice plus za kabelske pladnje visoke 30 mm. Uporablja se pri oblikovanju križišč v obliki znaka plus.

Vrsta Premer Višina Debelina Koda članka
mm mm mm PL
X PNK 3 5 PL 50 30 1 10030031
X PNK 3 10 PL 100 30 1 10030032
X PNK 3 16 PL 160 30 1 10030033
X PNK 3 20 PL 200 30 1 10030034
X PNK 3 30 PL 300 30 1 10030035