Pregrada

Pregrada bočne visine 30 mm služi za razdvajanje kablova I instalacija u okviru jednog regala (nosača kablova)

Tip Visina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm kom PL
P PNK 30 2M PL 30 2000 10 10030001
P PNK 30 3M PL 30 3000 10 10030002