Pregrada

Pregrada bočne visine 85 mm služi za razdvajanje kablova I instalacija u okviru jednog regala (nosača kablova).

Tip Visina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm kom PL
P PNK 85 PL 85 3000 10 10030195
  TC
P PNK 85 TC 85 3000 10 10020207