Regal za rasvetu b 100 mm

Nosač regala za rasvetu širine 100 mm služi za sprovođenje kablova, kao I za montažu svetlećih elemenata na isti. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000 i 3000 mm.

Tip Širina b Visina Debljina Dužina Šifra artikla
mm mm mm mm PL
LCT 5 10 300 PL 100 50 1.5 3000 60010002