TKL navrtka sa oknomTyp Hole Pack Šifra artikla
mm pcs
RAH M8 12 50 12000053
RAH M10 12 50 12000054