Proizvodi Pomoć pri montaži Pomoć pri montaži E 90


Pomoć pri montaži E 90
E 90
 • Princip montaže na dve navojne šipke.
  Za primenu ove montaže koristi se profilna šina tipa E90, dve navojne šipke.

 • Princip kačenja regala E 90 na zid i na plafon.
  Za primenu ove montaže koristi se konzola tipa E90, i navojna šipka.

 • Princip montaže na zid konzolom I ugaonim nosačem.
  Za primenu ovog načina montaže koristi se konzola tipa E90, dva kosanosača tipa E90, navojna šipka.

 • Princip kačenja regala E 90 na plafon U stubom i navojnom šipkom.
  Za primenu ove montaže koristi se UD nosač tipa E90, U stub tipa E90, konzola tipa E90, navojna šipka.