Proizvodi Plastificirani nosači kablova Plastificiran nosač kablova LNK


LNK Nosač kablova

Plastificiran nosač kablova LNK

LNK regal, bočne visine 60 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužini 3000 mm.

Tabela nosivosti

TIP Širina Visina Debljina lima Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje Šifra artikla
1.5 2 2.5
mmmmmmmmcm²kg/mkg/mkg/mCR
LNK 6 10 300 CR100601.53000025020012510110133
LNK 6 20 300 CR200601.53000024719712010110134
LNK 6 30 300 CR300601.53000024519512010110135
LNK 6 40 300 CR400601.53000023519011510110136
LNK 6 50 300 CR500601.53000023018511210110137
LNK 6 60 300 CR600601.53000023219011510110138

CR RAL boje

Grafik nosivosti