Proizvodi Montažni Sistemi Konzola sa navarenom pločom


Konzola 600

Konzola sa navarenom pločom

Koristi se ekstremno velika opterećenja. Na zid se montira anker vijcima tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16.

Tabela nosivosti

TIP Visina HDebljinaNosivostDebljina pločePakovanjeŠifra artikla
mmmmkgmmkomPL
KZP PNK 50 PL80234541030010064
KZP PNK 100 PL80235041030010065
KZP PNK 160 PL80233041030010066
KZP PNK 200 PL80233041030010067
KZP PNK 300 PL80232041030010068
KZP PNK 400 PL110232041030010069
KZP PNK 500 PL110232041030010070
KZP PNK 600 PL110232041030010071
mmmmkgmmkomTC
KZP PNK 50 TC80234541030020064
KZP PNK 100 TC80235041030020065
KZP PNK 160 TC80233041030020066
KZP PNK 200 TC80233041030020067
KZP PNK 300 TC80232041030020068
KZP PNK 400 TC110232041030020069
KZP PNK 500 TC110232041030020070
KZP PNK 600 TC110232041030020071

PL Pocinkovani lim
TC Toplo pocinkovano potapanjem

Grafik nosivosti