Namontirani MNK
 • Za montažu mrežastog regala na plafon pomoću jedne navojne šipke koristi se standardna profilna šina za jednu navojnu šipku, kao dodatak za pričvršćivanje regala na šinu koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Za montažu mrežastog regala na plafon pomoću dve navojne šipke, koristi se standardna profilna šina za dve navojne šipke, kao dodatak za pričvršćivanje regala na šinu koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Princip izrade plafonske podkonstrukcije pomoću US 5 i US 7 profila koji se kače na I profil (bez bušenja I profila).

 • Za montažu mrežastog regala na pod pomoću odstojnika, koristi se standardni odstojnik, kao dodatak za pričvršćivanje regala na odstojnik koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Za montažu pregrade na mrežasti regal koristi se standardna pregrada za PNK regale, kao dodatak za pričvršćivanje pregrade na regal koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Za montažu mrežastog regala na plafon pomoću standardnog G nosača koristi se standardni G nosač, kao dodatak za pričvršćivanje regala na G nosač koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Princip montaže regala pomoću U stuba i konzole. Za montažu regala na konzolu koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Princip formiranja T raskrsnice pomoću žabica i torban vijaka tipa PEKOM M6 x 12.

 • Spoj mrežastog regala tipa PEKOM.

 • Princip montaže regala pomoću U stuba i konzole. Za montažu regala na konzolu koriste se žabice PEKOM ŽMNK.

 • Priprema mrežastog regala za spajanje jednostavnim klik sistemom.